Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
Όλα (38)Παγκόσμιος κόσμος (1)Learning to learn (3)Δημιουργικότητα και Σχέδιο (31)Digital competence (3)

Εκπαιδευτικές Playlists

Ολοκληρώστε την Playlist εκμάθησης και κερδίστε ψηφιακά Ανοιχτά Σήματα

Περιμένετε κατά τη φόρτωση…

Προτεινόμενες Δεξιότητες

ESCO
#photography
ESCO
#graphic design
ESCO
#take pictures
ESCO
#screen printing process
ESCO
#prepress processes
ESCO
#edit photographs
ESCO
#tomar fotografías
ESCO
#design process
ESCO
#create digital images
ESCO
#create creative ideas
ESCO
#create advertisements
ESCO
#respect publication formats
ESCO
#follow a brief
ESCO
#identificar las necesidades del cliente
ESCO
#speak in public
ESCO
#identify customer's needs
ESCO
#organise creative performance
ESCO
#photographic lenses
ESCO
#lighting techniques
ESCO
#use creative suite software
ESCO
#stimulate creative processes
ESCO
#utilizar Creative Suite
ESCO
#apply desktop publishing techniques
ESCO
#estampar diseños
ESCO
#designing prototypes
ESCO
#operate screen printing press
ESCO
#object-oriented modelling
ESCO
#prepare screen printing
ESCO
#método de impresión serigráfica
ESCO
#elementos del diseño
ESCO
#screen printing inks
ESCO
#organise an exhibition
ESCO
#convert scribbles into virtual sketches
ESCO
#digital printing
ESCO
#develop creative ideas
ESCO
#gestionar el trabajo en equipo de un grupo
ESCO
#plan teamwork

Τελευταίες ευκαιρίες

Ακολουθήστε το ενδιαφέρον σας για να βρείτε τι θέλετε να μάθετε και να μάθετε

Περιμένετε κατά τη φόρτωση…

View organisers

Εγγραφείτε ως διοργανωτής και προωθήστε τις ευκαιρίες σας στο Salesianos Pamplona

Προβολή όλων των διοργανωτών

Strategic Partners

Partners contributing to Let's Play VET! project outputs

Partners%20contributing%20to%20Let%27s%20Play%20VET%21%20project%20outputs


Funding Support

Funding support for Let's Play VET! strategic partnership

Let%u2019s%20Play%20VET%21%20project%20is%20co-funded%20by%20the%20Erasmus+%20programme%20of%20the%20European%20Union


Let’s Play VET! project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union (Contract Number: 2017-1-IT01-KA202-006184). This website reflects only the author's views and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Partners of the strategic partnership "Let’s play VET!" developed this platform with the European Union's Erasmus+ support. Contact info@switchlearning.eu

Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Αρχική σελίδαΔραστηριότητεςPlaylists