Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
Όλα (38)Παγκόσμιος κόσμος (1)Learning to learn (3)Δημιουργικότητα και Σχέδιο (31)Digital competence (3)

Εκπαιδευτικές Playlists

Ολοκληρώστε την Playlist εκμάθησης και κερδίστε ψηφιακά Ανοιχτά Σήματα

Περιμένετε κατά τη φόρτωση…

Προτεινόμενες Δεξιότητες

ESCO
#photography
ESCO
#take pictures
ESCO
#graphic design
ESCO
#screen printing process
ESCO
#develop creative ideas
ESCO
#prepress processes
ESCO
#edit photographs
ESCO
#use creative suite software
ESCO
#identify customer's needs
ESCO
#design process

Τελευταίες ευκαιρίες

Ακολουθήστε το ενδιαφέρον σας για να βρείτε τι θέλετε να μάθετε και να μάθετε

Περιμένετε κατά τη φόρτωση…

Strategic Partners

Partners contributing to Let's Play VET! project outputs

Partners%20contributing%20to%20Let%27s%20Play%20VET%21%20project%20outputs

Funding Support

Funding support for Let's Play VET! strategic partnership

Let%u2019s%20Play%20VET%21%20project%20is%20co-funded%20by%20the%20Erasmus+%20programme%20of%20the%20European%20Union

Let’s Play VET! project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union (Contract Number: 2017-1-IT01-KA202-006184). This website reflects only the author's views and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Partners of the strategic partnership "Let’s play VET!" developed this platform with the European Union's Erasmus+ support. Contact info@switchlearning.eu
Platform
Αλλαγή γλώσσας:
Αρχική σελίδαΔραστηριότητεςPlaylists